ĎAKUJEME, že Vám osud detí nie je ľahostajný.

O Nadácii

Nadácia Televízie Markíza patrí medzi neziskové organizácie, ktoré sa snažia vyvíjať dobročinné aktivity v prospech iných, najmä  detí. Zameriavame sa na pomoc deťom a mládeži zo sociálne znevýhodneného prostredia, so zdravotným ochorením, podporuje vzdelávanie a rozvoj talentov detí a mládeže, pomáha zneužívaným a zanedbávaným deťom či obetiam domáceho násilia a sexuálneho zneužívania. Programové oblasti, ktoré tvoria náplň činnosti Nadácie Televízie Markíza tak umožňujú komplexne obsiahnuť problémy dotýkajúce sa detí a mládeže.