27. 04 2017 08:25 | Nadácia Markíza

Mechúrik-Koščúrik rozosmial deti v regiónoch

Vyše tisíc detí a ich rodičov zo sociálne znevýhodnených rodín tak mohlo aspoň na chvíľu zabudnúť na starosti všedných dní...

Mechúrik-Koščúrik
Mechúrik-Koščúrik Foto: Nadácia Markíza
Mechúrik-Koščúrik Mechúrik-Koščúrik Mechúrik-Koščúrik Mechúrik-Koščúrik Mechúrik-Koščúrik

Nadácia televízie Markíza, spoločnosť BILLA a Slovenské národné divadlo spojili organizačno-kreatívne sily a zrealizovali netradičný charitatívny projekt. Cieľ sprístupniť kultúrne zážitky pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín splnili na 100 %.

V rámci putovnej akcie SND, ktorá prebehla v druhom aprílovom týždni vo vybraných slovenských mestách, navštívili naši poprední divadelníci Liptovský Mikuláš, Lučenec a Žiar nad Hronom. S prispením predstaviteľov miest a s podporou hlavného partnera projektu, spoločnosti BILLA, sa profesionálne naštudované predstavenie Dobšinského rozprávky Mechúrik-Koščúrik dostalo pred regionálne publikum, ktoré si vychutnalo plnohodnotný umelecký zážitok porovnateľný s návštevou divadla v bratislavských priestoroch SND.

Vyše tisíc detí a ich rodičov zo sociálne znevýhodnených rodín tak mohlo aspoň na chvíľu zabudnúť na starosti všedných dní a vďaka darovaným lístkom do divadla sa zabaviť na klasike z repertoáru našej prvej scény.

„Poslaním Nadácie televízie Markíza je pomáhať deťom, podporovať ich v rôznych oblastiach života a prinášať k deťom radosť. A tak sme sa spolu s naším partnerom, spoločnosťou BILLA, rozhodli urobiť radosť deťom v regiónoch a priniesť priamo k nim veselé detské predstavenie. Sme nesmierne šťastní, že sa nám to podarilo a divadelné umenie hercov SND si mohli vychutnať aj detičky zo sociálne slabšieho prostredia,“ hovorí Dana Šinková z Nadácie televízie Markíza.

„Putovačka Mechúrika – Koščúrika je projekt, ktorého myšlienku sme nosili v hlave už dlhší čas a nesmierne sa teším, že sa nám ho napokon podarilo uskutočniť v podobe, ktorá – dovolím si tvrdiť – prekonala naše pôvodné očakávania,“ hovorí marketingová riaditeľka BILLA Slovensko Denisa Pernicová. „Kvalitná kultúra pomáha formovať vkus našich najmenších, rozširuje ich obzory a obohacuje ich duševný život. V tomto projekte sme videli šancu sprístupniť toto obľúbené detské predstavenie aj v menších mestách a radi sme ju využili.“

Za ideou preniesť obľúbenú detskú inscenáciu do menších miest stojí podľa Pernicovej aj iný dôvod: „Tradičná detská divadelná kultúra pomaly upadá a deti často preferujú návštevu kina pred divadlom. O to viac sme cítili potrebu oživiť dopyt po divadelnom umení v regiónoch.“