Ako môžem prispieť:

Jednorazovým finančným darom alebo zriadením trvalého platobného príkazu z bankového účtu

Vaše dary budú slúžiť na financovanie projektov s cieľom pomôcť deťom v rámci programového zamerania Nadácie Televízie Markíza. Podrobné informácie o použití finančných prostriedkov môžete nájsť vo výročnej správe. Číslo účtu: 333 222 111/ 1111 (IBAN: SK09 1111 0000 0003 3322 2111)

Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú pomôcť a prispieť.


Príspevkom do Verejnej zbierky

Nadácia Televízie Markíza je organizátorom verejnej zbierky, schválenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a zapísanej v registri zbierok pod číslom 000-2018-029260. Verejná zbierka je vykonávaná na území Slovenskej republiky v období od 23. októbra 2018 do 30. júna 2019. Zbierka bola zriadená na všeobecne prospešný účel ochrany zdravia, rozvoja sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, obhajoby práv znevýhodnených skupín fyzických osôb a podpory práce s deťmi. Verejná zbierka je jedným z transparentných a efektívnych spôsobov, ako verejnosť môže podporiť našu činnosť smerujúcu k podpore detí a mládeži na Slovensku.

Bankový účet  IBAN: SK 57 1111 0000 0003 3322 2023 je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a je samostatne zriadeným účtom verejnej zbierky.


Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú pomôcť a prispieť.


Zaslaním darcovskej SMS


Činnosť Nadácie Televízie Markíza môžete podporiť aj prostredníctvom SMS správy, a to zaslaním SMS s textom DMS NADACIAMARKIZA na číslo 877.

Cena jednej SMS správy a teda aj výška daru predstavuje 2 €, pričom platí v sieti mobilných operátorov O2, Orange a Slovak Telekom.

Verejná zbierka je povolená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a realizovaná prostredníctvom DMS systému, ktorý spravuje Fórum donorov. Darcovská SMS správa je správa, ktorú zákazník prijme a ktorá je spoplatnená sumou 2 €. Obdarovaný dostane 96% ceny z každej darcovskej SMS správy. Zákazník, ktorý chce podporiť dobrú vec, musí poslať SMS správu v tvare DMS NADACIAMARKIZA (DMS medzera NADACIAMARKIZA) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora. Mobilní operátori odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy. Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude. Viac informácií o mechanizme DMS nájdete na www.donorsforum.sk.


Darovaním 2% za dane - OZNAM

Dovoľte nám informovať vás, že Nadácia Markíza v roku 2018  nie je zaradená do zoznamu prijímateľov 2% z dane za rok 2017.

Ak chcete podporiť inú organizáciu, zoznam nájdete tu: https://www.dvepercenta.sk/sitemap.php

Vaše 2% z dane sú veľmi dôležité!

Komentáre ( 0)