Jednorazovým finančným darom alebo zriadením trvalého platobného príkazu z bankového účtu

Vaše dary budú slúžiť na financovanie projektov s cieľom pomôcť deťom v rámci programového zamerania Nadácie Televízie Markíza. Podrobné informácie o použití finančných prostriedkov môžete nájsť vo výročnej správe. Číslo účtu: 333 222 111/ 1111 (IBAN: SK09 1111 0000 0003 3322 2111)

Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú pomôcť a prispieť.


Príspevkom do Verejnej zbierky

Nadácia Televízie Markíza je organizátorom verejnej zbierky, schválenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a zapísanej v registri zbierok pod číslom 000-2016-022887. Verejná zbierka je vykonávaná na území Slovenskej republiky v období od 15. augusta 2016 do 30. júna 2017. Zbierka bola zriadená na verejnoprospešný účel ochrany zdravia, rozvoja sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, obhajoby práv znevýhodnených skupín fyzických osôb a podpory práce s deťmi. Verejná zbierka je jedným z transparentných a efektívnych spôsobov, ako verejnosť môže podporiť našu činnosť smerujúcu k podpore detí a mládeži na Slovensku.

Bankový účet 333 222 023/ 1111 (IBAN: SK57 1111 0000 0003 3322 2023) je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a je samostatne zriadeným účtom verejnej zbierky.

Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú pomôcť a prispieť.


Zaslaním darcovskej SMS

Činnosť Nadácie Televízie Markíza môžete podporiť aj prostredníctvom SMS správy, a to zaslaním SMS s textom DMS NADACIAMARKIZA na číslo 877 .

Cena jednej SMS správy a teda aj výška daru predstavuje 2 €, pričom platí v sieti mobilných operátorov O2, Orange a Slovak Telekom.

Verejná zbierka je povolená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a realizovaná prostredníctvom DMS systému, ktorý spravuje Fórum donorov. Darcovská SMS správa je správa, ktorú zákazník prijme a ktorá je spoplatnená sumou 2 €. Obdarovaný dostane 96% ceny z každej darcovskej SMS správy. Zákazník, ktorý chce podporiť dobrú vec, musí poslať SMS správu v tvare DMS NADACIAMARKIZA (DMS medzera NADACIAMARKIZA) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora. Mobilní operátori odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy. Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude. Viac informácií o mechanizme DMS nájdete na www.donorsforum.sk .


Darovaním 2% za dane

Podporiť činnosť našej nadácie môžete aj darovaním 2% dane. Ďakujeme!

Údaje potrebné na poukázanie 2% našej nadácii:

Obchodné meno/názov: Nadácia Televízie Markíza

Právna forma: nadácia

IČO/SID: 379 252 70

Adresa/sídlo: Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava