20. 03 2017 11:35 | www.markiza.sk

Nepočujúce dieťa, o. z.

Víťaz 3. kola 3. série šou Tvoja tvár znie povedome venoval svoju výhru od Nadácie Markíza tejto inštitúcii.

Nepočujúce dieťa, o. z.
Nepočujúce dieťa, o. z. Foto: TV Markíza

Sluch je jeden z našich najhodnotnejších darov. Aby sa deti mohli naučiť rozprávať, čítať a písať s porozumením, potrebujú počuť. Ba čo viac, stihnúť to musia počas prvých rokov života. Ak sa to nepodarí, "počujúci svet" mnohým z nich ostane nedostupný a to dokonca aj v písomnej forme. Deväť z 10-tich sluchovo postihnutých detí sa rodí do počujúcich rodín, ktoré o poruche sluchu nikdy nepočuli. Občianske združenie Nepočujúce dieťa týmto rodinám pomáha nájsť cestu v novej situácií formou poradenstva od skúsenejších rodičov, vzdeláva a prepája rodičov pomocou informačno-komunitného portálu NepočujúceDieťa.sk, organizuje komunitné stretnutia pre tieto rodiny a osvetové programy pre scitlivenie počujúcej verejnosti. Zároveň aktívne obhajuje práva sluchovo postihnutých detí.

Spolu s lekárskou obcou a so zástupcami ministerstiev hľadajú a presadzujú riešenia, ako zvýšiť šance týchto detí na úspešný a plnohodnotný život v počujúcom svete.

Viac informácií na: http://www.nepocujucedieta.sk/


Komentáre ( 0)

 
Už ste čítali?
Máte otázku súvisiacu s vysielaním televízie Doma? Napíšte nám ju.

Ďakujeme za Vašu reakciu.