Kontaktné informácie

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
TV Markíza
Bratislavská 1/a
843 56 Bratislava 48 - Záhorská Bystrica
Slovenská republika


CENTRÁLA
tel.: +421 (2) 68274 111


RELÁCIE
Televízne noviny

Ak máte pre nás tip alebo námet na reportáž:
tel.: +421 915 100 100 alebo e-mail: somreporter@markiza.sk


Reflex
tel.: +421 (2) 68274 237, e-mail: reflex@markiza.sk

Teleráno
tel.: +421 (2) 68274 412, e-mail: telerano@markiza.sk

Smotánka
e-mail: smotanka@markiza.sk


SEKRETARIÁTY
Generálne riaditeľstvo
tel.: + 421 (2) 6827 4101
e-mail: sekretariatgr@markiza.sk

Centrum ekonomiky
tel. : + 421 (2) 6827 4102
e-mail: sekretariatce@markiza.sk

Centrum programu
tel.: + 421 (2) 6827 4501
e-mail: sekretariatcp@markiza.sk

Centrum spravodajstva a publicistiky
tel.: + 421 (2) 6827 4401
e-mail: sekretariatcsap@markiza.sk

Centrum reklamy
tel.: + 421 (2) 6827 4631
e-mail: sekretariatcr@markiza.sk

Centrum techniky
tel.: + 421 (2) 6827 4301
e-mail: sekretariatct@markiza.sk

PR a Online Editorial
tel.: 02/ 68274 121
e-mail: 
pr@markiza.sk

Útvar ľudských zdrojov
tel.: + 421 (2) 6827 4119 a + 421 (2) 6827 4115
e-mail: personalne@markiza.sk alebo vybery@markiza.sk

Teletext
e-mail: teletext@markiza.sk


NADÁCIA TELEVÍZIE MARKÍZA
email: nadacia@markiza.sk
web: www.nadaciamarkiza.sk