Šikana: Téma, ktorej treba venovať pozornosť

26. 11 2019 13:23 |
Škola bez nenávisti
Škola bez nenávisti Foto: TV Markíza
Škola bez nenávisti
Škola bez nenávisti
Škola bez nenávisti

Má s ňou skúsenosti prekvapivý počet detí.

V Bratislave sa 25. novembra 2019 stretli účastníci 1. ročníka programu Škola bez nenávisti s cieľom navzájom sa viac spoznať a odovzdať si jeho hlavné posolstvo a obsah programu. Stretnutie riaditeľov, koordinátorov, žiakov základných a stredných škôl a členov expertného tímu zapojených do programu sa počas celého dňa nieslo v duchu vzájomného odovzdávania si skúseností a informácií. Prostredníctvom workshopov, infostánkov s odbornými publikáciami, ponukami zaujímavých programov a množstva diskusií s odborníkmi mali účastníci možnosť získať nové poznatky v oblasti prevencie šikanovania, kyberšikanovania, nenávistných prejavov a podpory ľudských a občianskych práv.

Škola bez nenávisti je dobrovoľný program určený pre základné a stredné školy pôsobiace na území Slovenskej republiky. Školám ponúka nástroje na audit v oblasti prevencie šikanovania a nenávistných prejavov na školách, program rozvoja školy a dosiahnutie štandardov kvality. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže realizovala v školskom roku 2018/2019 pilotný ročník programu, do ktorého bolo zapojených 7 škôl. Program Škola bez nenávisti nadväzuje na kampaň Rady Európy No hate speech movement, do ktorej sa Slovenská republika zapojila kampaňou Bez nenávisti na internete. Nakoľko je zámerom MŠVVaŠ SR podporovať, šíriť hodnoty a kultúru tolerancie medzi mladými ľuďmi, poverilo ministerstvo IUVENTU prípravou a realizáciou pilotného ročníka a zároveň aj 1. ročníka programu, ktorý prebieha v období od septembra 2019 do februára 2021. Zapojených je 23 škôl, z toho 11 základných a 12 stredných škôl. Viac informácií tu: https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/infoden-spoznajme-sa-navzajom-1-rocnik-programu-skola-bez-nenavisti.alej?ind

Nadácia Markíza spolupracuje s Iuventou - Slovenským inštitútom mládeže a podporuje projekt Škola bez nenávisti. Obe spoločnosti i uvedomujú dôležitosť komunikácie tejto témy a jej riešenie v praxi so žiakmi, pedagógmi aj rodičmi. Podrobnejšie sa tejto tému budeme venovať v blízkej budúcnosti.

 

 

Komentáre ( 0)