Nadácia cover

Podpora pre mladé športové talenty

27. 04 2021 09:30 | TS
Hýb sa v Teleráne
Hýb sa v Teleráne Foto: TV Markíza

Nadácia Televízie Markíza vyhlasuje grantový program Hýbsa Slovensko, zameraný na podporu detskej atletiky.

Grantový program Hýbsa Slovensko je zameraný na finančnú podporu atletických športových klubov, ktoré fungujú pri základných školách na Slovensku. Je určený pre deti a mládež vo veku od 6-15 rokov (navštevujúcich základnú školu), ktoré pravidelne navštevujú atletický klub.

Týmto grantovým programom nadväzujeme na športový projekt HÝBSA Slovensko, na ktorom sme pri troch ročníkoch spolupracovali s Televíziou Markíza. Keďže situácia s pandémiou COVID-19 nám neumožňuje v ňom pokračovať, rozhodli sme sa pre zmenu. Podporíme fungovanie detských atletických klubov, pretože detská atletika vytvára základy pre všetky športové odvetvia. Je hravá, atraktívna, príťažlivá a všestranne rozvíja pohybové schopnosti a zručnosti detí.

Cieľom grantového programu Hýbsa Slovensko je finančne podporiť činnosť atletických športových klubov fungujúcich pri základných školách, pomôcť im s materiálnym vybavením, aby mohli deti trénovať s inovatívnymi športovými pomôckami. Pokryť náklady na nájom priestorov, aby mali deti kde trénovať a tiež podporiť organizovanie športových pretekov a turnajov na území Slovenska.

V grantovom programe Hýbsa Slovensko celkovo prerozdelíme sumu 50 000 €.

Jedna žiadosť bude podporená max. sumou 2 000 €.

Jeden športový klub môže predložiť len jednu žiadosť.

Projekty budú prijímané výlučne elektronicky prostredníctvom elektronického systému e-grant. Postup pre registráciu a vyplnenie online žiadosti nájdete na stránke https://nadaciacpf.egrant.sk/.

Grantová výzva je otvorená od 26. apríla 2021. Projekt je treba podať najneskôr do termínu uzávierky t. j. 24.mája 2021, 24.00 h.

Podrobné informácie ku grantovému programu Hýbsa Slovensko TU

 

Komentáre ( 0)