Nadácia cover

Zaujímajme sa o deti a buďme tu pre ne

23. 11 2021 11:15 | markiza.sk
Zaujímajme sa o deti a buďme tu pre ne
Zaujímajme sa o deti a buďme tu pre ne Foto: TV Markíza

Pandémia koronavírusu zasiahla nás všetkých.

V Nadácii Markíza, aj vďaka projektu „Odpíšeme ti“, venujeme už viac ako rok pozornosť detskému duševnému zdraviu. Pandémia koronavírusu zasiahla nás všetkých. Uvedomujeme si, že pandemická situácia mala a má výrazný negatívny vplyv aj na psychiku rodičov, učiteľov a žiaľ, aj detí. Narastá počet detí a mladých ľudí, ktoré trpia frustráciou, úzkosťou, strachom a hnevom, stúpol počet akútnych stavov.

Preto je aj cieľom tohtoročnej zbierky pre Deň s Nadáciou Markíza, ktorá trvá od 3. novembra do 2. decembra 2021 , vyzbierať čo najviac financií na podporu témy a riešenia problémov detského duševného zdravia a upriamiť pozornosť na túto tému. Chceme pomôcť zlepšiť podmienky na liečbu nielen detským pacientom, ale aj na prácu odborníkov, ktorí sa o nich starajú priamo Klinike detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH v Bratislave. Zároveň chceme verejnosti pripomenúť význam práce zdravotníckych a odborných pracovníkov, dôležitosť modernizácie priestorov, vybavenia aj odborných prístupov. Nikto z nás nevie, kedy bude odbornú detskú psychiatrickú starostlivosť či poradenstvo potrebovať.

S našimi hosťami doc. MUDr. Janou Trebatickou, PhD., prednostkou Kliniky detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH a Danou Šinkovou z Nadácie Markíza sme sa rozprávali o tom, aký negatívny dopad má toto náročné obdobie pandémie na psychiku detí a ako im môžeme pomôcť.

Pridajte sa k nám. Vašim darom pomôžete zlepšiť podmienky na liečbu detí s duševným ochorením a podporiť prácu zdravotníkov na Klinike detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH v Bratislave. Celý výťažok zo zbierky Deň s Nadáciou Markíza 2021 bude venovaný na vybudovanie Denného stacionára pre deti s psychickými poruchami.

Ako môžem podporiť zbierku?

Od 3. novembra až do 2. decembra 2021 vrátane celého dňa do polnoci, môžete podporiť Deň s Nadáciou Markíza a Kliniku detskej psychiatrie spolu s nami aj Vy a to:

Prostredníctvom SMS zaslanej v tvare:

DMS (medzera) NADACIAMARKIZA na číslo 877 (v sieti všetkých operátorov, pričom cena jednej SMS je 2 eurá). Zbierka je registrovaná MV SR a realizovaná prostredníctvom DMS systému, ktorý spravuje Fórum donorov.

Ľubovoľným príspevkom priamo na číslo účtu verejnej zbierky: SK35 1111 0000 0003 3322 2031 alebo aj jednoduchým darovaním online priamo cez darovací formulár tu: https://nadacia.markiza.sk/darovaci-formular

Ďakujeme, že pomáhate tým najzraniteľnejším - deťom.

 

Komentáre ( 0)