Nadácia cover

Aby deti dostali kvalitnú opateru, akú si zaslúžia. Pomôže im aj denný stacionár

02. 12 2021 18:00 | markiza.sk
Denný stacionár
Denný stacionár Foto: TV Markíza

Klinika detskej psychiatrie pri Národnom ústave duševných chorôb v Bratislave ho chce vybudovať.

Téme duševného zdravia detí sa v našich reláciách venujeme intenzívne už dlhší čas. Našim cieľom je, aby sa pomoc dostala ku všetkým deťom, ktoré trápia psychické problémy. A pomáhate aj Vy prostredníctvom vyhlásenej zbierky, za čo Vám patrí veľká vďaka. Aby deti dostali skutočne kvalitnú opateru, Klinika detskej psychiatrie pri Národnom ústave duševných chorôb v Bratislave chce vybudovať nový denný stacionár. Sú zatiaľ celkom na začiatku a budú potrebovať ešte veľa dobrých ľudí, aby sa im podarilo cieľ dosiahnuť.

Pozrite si reportáž Magazínu Reflex:

 

Ako môžete pomôcť?

Cieľom tohtoročnej zbierky je vyzbierať čo najviac financií na podporu témy a riešenia problémov detského duševného zdravia a upriamiť pozornosť na túto tému . Chceme pomôcť zlepšiť podmienky na liečbu nielen detským pacientom, ale aj na prácu odborníkov, ktorí sa o nich starajú priamo Klinike detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH v Bratislave.

Podporiť zbierku môžete prostredníctvom SMS zaslanej v tvare: DMS (medzera) NADACIAMARKIZA na číslo 877 (v sieti všetkých operátorov, pričom cena jednej SMS je 2 eurá). Zbierka je registrovaná MV SR a realizovaná prostredníctvom DMS systému, ktorý spravuje Fórum donorov.

Ľubovoľným príspevkom priamo na číslo účtu verejnej zbierky: SK35 1111 0000 0003 3322 2031 alebo aj jednoduchým darovaním online priamo cez darovací formulár tu: https://nadacia.markiza.sk/darovaci-formular

Komentáre ( 0)