Nadácia cover

Venujte nám 2% dane aj v roku 2022

15. 02 2022 14:42 |
Venujte nám 2% dane aj v roku 2022
Venujte nám 2% dane aj v roku 2022 Foto: Nadácia Markíza

Aj vďaka vašim 2% sme počas roka 2021 mohli pokračovať v napĺňaní našich cieľov a malými krokmi meniť svet na lepšie miesto pre deti. Vaše 2% z dane sú pre nás dôležité aj tento rok.

Počas uplynulého roka bola v centre našej pozornosti téma detského duševného zdravia, ktorá sa v dlhom období pandémie stáva každý deň akútnejšou. Práve vďaka prostriedkom z 2% dane sme mohli finančne prispieť na vybudovanie prvého Denného stacionára pre deti s psychickými poruchami na Klinike detskej psychiatrie LF UK Bratislave. Pokračovali sme v realizácií nových aktivít v projekte „Odpíšeme ti“, zameranom na boj a prevenciu pred šikanovaním medzi deťmi a mladými ľuďmi (viac info na www.odpisemeti.sk). Už druhý rok sme dokázali podporiť Linku detskej istoty, aby sa deti a mladí ľudia NON STOP, bezplatne 24 hodín, 7 dní v týždni mohli spojiť s odborníkom. Prvýkrát v histórii našej nadácie sme zrealizovali verejnú grantovú výzvu s názvom HÝBSA SLOVENSKO, v ktorej sme práve vďaka prostriedkom z 2% finančne podporili 30 atletických športových klubov pri základných školách po celom Slovensku a podporili tak aktívny pohyb detí. Aj naďalej sme dokázali podporovať Kliniku detskej onkológie a hematológie v NÚDCH. Pomohli sme neziskovým organizáciám, ktoré tak ako my pomáhajú deťom a rodinám s deťmi či zlepšujú podmienky na liečbu detí a podporili sme aj jednotlivcov, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.

Pred nami je nielen v roku 2022, ale aj v ďalších rokoch veľa práce. Podporiť činnosť Nadácie Televízie Markíza môžete teraz opäť darovaním 2 % z dane. Vami poukázaná suma 2 % z dane bude použitá a prerozdelená do posledného centu na pomoc deťom v rámci projektov a partnerstiev Nadácie Televízie Markíza, najmä na pokračovanie projektu Odpíšeme ti, na pomoc v oblasti duševného zdravia detí a ich zdravého emocionálneho aj fyzického rozvoja, či na individuálne pomoci.

Aj vďaka VÁM pomáhame deťom. Ďakujeme!

Údaje potrebné na poukázanie 2% našej nadácii:

Obchodné meno/názov: Nadácia Televízie Markíza

Právna forma: nadácia

IČO/SID: 379 252 70

Adresa/sídlo: Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava

Stiahnite si formulár na poukázanie 2% Nadácii Markíza pre fyzické osoby TU


Komentáre ( 0)