Nadácia cover

Aby deti mohli zostať doma

21. 02 2022 10:50 |
Deťom s rakovinou
Deťom s rakovinou Foto: TV Markíza

Prvá detská ADOS služba na Slovensku pomôže onkologickým pacientom.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej rakoviny, Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) v spolupráci s Klinikou detskej hematológie a onkológie a neziskovou organizáciou Deťom s rakovinou, 15.2.2022 slávnostne uviedli do života prvú agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) pre detských onkologických pacientov. Pomôže deťom s onkologickými ochoreniami, pre ktoré nie je nevyhnutná hospitalizácia. Možnosť domácej starostlivosti je vo svete štandardom, ktorý zlepšuje dostupnosť aj plynulosť liečebných procesov a zameriava sa aj na komfort detského pacienta a jeho príbuzných.

Sme veľmi radi, že aj Nadácia Markíza môže byť súčasťou tohto projektu, ktorý detským onkologickým pacientom uľahčí náročný proces liečby. Naša vďaka patrí lekárom a zdravotným sestrám za neúnavnú starostlivosť a všetkým dobrým ľuďom a partnerom, vďaka ktorým projekt mohol byť zrealizovaný.

 

Komentáre ( 0)