Nadácia cover

Grantová výzva pre základné školy: UROBTE DRUHÝ KROK v prevencii pred šikanovaním

14. 09 2022 12:40 | Teleráno, tlačová správa
DRUHÝ KROK
DRUHÝ KROK Foto: Markíza

Nadácia Televízie Markíza vyhlásila v stredu 14. septembra v Teleráne nepeňažnú grantovú výzvu v rámci projektu Odpíšeme Ti na vzdelávací preventívny program DRUHÝ KROK, zameraný na prevenciu pred šikanovaním medzi žiakmi piatych ročníkov základných škôl.

 

Nadácia Televízie Markíza sa dlhodobo venuje podpore prevencie a riešení šikany v školách. V rámci projektu Odpíšeme Ti sa spojila s odborníkmi z oblasti psychológie, výskumu a stratégie, a spoločne pripravili a na jeseň 2020 odštartovali projekt, ktorého cieľom je podať pomocnú ruku obetiam šikany, ale zároveň priniesť osvetu o probléme šikanovania medzi deti, učiteľov a rodičov a otvoriť diskusiu v školách aj v rodinách. Partnermi projektu sú Linka detskej istoty, n. o. a  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V nadväznosti na tento projekt vyhlasuje Nadácia Televízie Markíza grantovú výzvu pre program Druhý krok, ako jeden z preventívnych nástrojov pred šikanovaním, ktorý sa zameriava na rozvoj empatie, znižovanie agresivity a posilňovanie tolerancie. Program Druhý krok kladie dôraz na sociálno-emocionálne učenie a sociálne zručnosti ako súčasť riešenia problému šikanovania. Učebné plány a osnovy založené na výsledkoch výskumov, v ktorých je zakomponované rozvíjanie sociálno-emocionálnych kompetencií, pomáha budovať fyzicky a emočne bezpečné školské prostredie a dokonca zabezpečuje a zlepšuje výkon žiakov. Program sociálno-emocionálneho učenia Druhý krok sa zameriava na základné sociálno-emocionálne zručnosti, ktoré sú obzvlášť dôležité v prevencii šikanovania, zahrňujúc rozvoj empatie, riadenia emócií a riešenia sociálnych problémov. Súčasťou týchto lekcií je tiež budovanie priateľstva a asertivity, čo sú kľúčovými zručnosťami v prevencii šikanovania. Tridsiatke vybraných základných škôl zabezpečíme školenie a vzdelávacie materiály, prostredníctvom ktorých získajú zástupcovia škôl zručnosti a skúsenosti na prevenciu a včasnú intervenciu pri riešení problémov detí a žiakov v správaní a ich psychosociálnom rozvoji. Program Druhý krok a jeho metodika je akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Doteraz bola na Slovensku dostupná metodika programu Druhý krok výlučne pre materské školy a prvý stupeň základných škôl. Sme veľmi radi, že prostredníctvom našej výzvy prinášame na Slovensko spolu s OZ PROFKREATIS a Committee for Children ďalší level programu, ktorý, ako sme presvedčení, pomôže školským psychológom a pedagógom a najmä samotným žiakom absolvovať neľahkú cestu dospievaním.

Prihlášku spolu s motivačným listom je potrebné podať elektronicky prostredníctvom elektronického systému e-grant do 5. októbra 2022.

O tom, ako sa uchádzať bezplatne o preventívny program pre Vašu školu, ako sa stať jeho súčasťou a aké sú podmienky grantu sa dozviete viac TU.

Na fotke zľava: moderátor Telerána Matúš Krnčok, prof. PhDr. Eva Gajdošová, Phd., marketingová manažérka Nadácie Markíza Danka Šinková a moderátor Telerána Roman Juraško.

Na fotke zľava: moderátor Telerána Matúš Krnčok, prof. PhDr. Eva Gajdošová, Phd., Danka Šinková z Nadácie Markíza a moderátor Te
Foto: Markíza
 

Komentáre ( 0)