Nadácia cover

Grantový program Nadácie Televízie Markíza

21. 09 2022 17:00 | markiza.sk
Grantový program Nadácie Televízie Markíza
Grantový program Nadácie Televízie Markíza Foto: TV Markíza

„Spoločné zážitky nás spájajú“

Nadácia Televízie Markíza vyhlásila v stredu 21. septembra grantový program „Spoločné zážitky nás spájajú“, zameraný na podporu inkluzívnych projektov spájajúcich slovenské a ukrajinské deti. V grantovom programe bude prerozdelená suma 50 000 €.

V Nadácii Markíza sa dlhodobo venujeme zlepšovaniu kvality života detí na Slovensku. Vojnový konflikt na Ukrajine však zameral našu pozornosť aj na deti a rodiny, ktoré museli opustiť svoje domovy a hľadali bezpečie u nás. Nadácia Markíza zareagovala okamžite a pridala sa k organizáciám, ktoré podávajú pomocnú ruku - zbierame financie na pomoc ľuďom, ktorí ušli pred vojnou, podporujeme humanitárne organizácie, snažíme sa identifikovať projekty, ktoré pomáhajú ukrajinským deťom priamo na Slovensku začleniť sa do bežného života a stať sa súčasťou nových detských kolektívov.

Grantovým programom „Spoločné zážitky nás spájajú“ chceme prostredníctvom podpory aktívnych komunít a organizácií z celého Slovenska podporiť tých, ktorí to dnes potrebujú - deti a mladých ľudí, ktorí našli nový domov na Slovensku. Po realizácii úspešného projektu „Pohyb nás spája“, ktorý cez pohyb a šport spojil ukrajinské a slovenské deti, vyhlasuje Nadácia Televízie Markíza celoslovenskú grantovú výzvu na prepájanie a zbližovanie ukrajinských a slovenských detí a mladých ľudí prostredníctvom spoločných zážitkov.

Cieľom grantového programu je podpora projektov zameraných na rôznorodé vzdelávacie, kultúrne, komunitné a športové aktivity realizované mimo vyučovania, poskytujúce priestor pre vzájomnú interakciu, prepájanie a zbližovanie detí a mladých ľudí z lokálnej komunity s tými, ktoré prichádzajú na Slovensko z Ukrajiny, napomôcť tak pri ich začleňovaní do spoločnosti a prispieť k ich dlhodobej integrácii.

Podľa aktuálnych informácií rezort školstva eviduje v slovenskom vzdelávacom systéme viac ako 10 000 ukrajinských detí. UNHCR tvrdí, že na Slovensko prichádza 49% žien a 37% detí. Mnohé z nich strádajú kvôli nedostatku miest v predškolských zariadeniach či neprístupnosti mimoškolských aktivít. Nadácia Televízie Markíza chce prostredníctvom grantového programu „Spoločné zážitky nás spájajú“ naplniť potrebu pocitu začlenenia, rozvoja sociálnych zručností, posilniť spolupatričnosť s tými, ktorí u nás našli dočasný či trvalý domov a scitlivovať lokálne komunity voči rôznorodosti.

Veríme, že spoločne môžeme prispieť k znižovaniu negatívnych dopadov a podporiť každodenné zážitky nielen ukrajinských ale aj slovenských detí.

Ako sa uchádzať o grant?

Projekty budú prijímané výlučne elektronicky prostredníctvom elektronického systému e-grant do 20. októbra 2022. Postup pre registráciu a vyplnenie online žiadosti nájdete na stránke https://nadaciacpf.egrant.sk/.

Registrujte sa do programu s názvom: Nadácia Televízie Markíza, GP Spoločné zážitky nás spájajú. Zapamätajte si Login a Heslo, budete ich potrebovať počas celej komunikácie ohľadom grantovej podpory. Detailné podmienky grantu nájdete tu: https://nadacia.markiza.sk/grantove-programy/2060175_spolocne-zazitky-nas-spajaju

 
 

Komentáre ( 0)