Nadácia cover

Prvý denný psychiatrický stacionár pre deti otvorený aj vďaka minuloročnej zbierke Deň s Nadáciou Markíza

03. 10 2022 16:55 | TV Markíza
Prvý denný psychiatrický stacionár pre deti otvorený aj vďaka minuloročnej zbierke Deň s Nadáciou Markíza
Prvý denný psychiatrický stacionár pre deti otvorený aj vďaka minuloročnej zbierke Deň s Nadáciou Markíza Foto: TV Markíza
Denný stacionár kliniky detskej psychiatrie
Denný stacionár kliniky detskej psychiatrie
Denný stacionár kliniky detskej psychiatrie

V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) ho otvorili za účasti ministra zdravotníctva.

V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) otvorili dnes (3. októbra) za účasti ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského a štátnej tajomníčky MZ SR Lenky Dunajovej Družkovskej denný stacionár Kliniky detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH. Okrem intenzívnej liečby detí s diagnózami porúch príjmu potravy (PPP) bude tiež poskytovať pravidelné edukácie, podporné skupiny a rodinné poradenstvo pre pacientov a rodinných príslušníkov. Pomôže tak urýchliť liečebný proces a predchádzať destabilizácii zdravotného stavu pacientov.

,,Som veľmi rád, že sa nám podarilo vybudovať Denný stacionár pre pacientov Kliniky detskej psychiatrie. Bude prínosom predovšetkým pre deti s poruchami príjmu potravy – mentálnou anorexiou a mentálnou bulímiou. Umožní im pokračovať v intenzívnej liečbe napriek tomu, že už nebudú hospitalizovaní na nemocničnom lôžku, ale v prirodzenom prostredí s menšou emočnou záťažou pre dieťa aj rodinu,“ ocenil prínos nového pracoviska špecializovanej ambulantnej detskej psychiatrickej starostlivosti MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a poďakoval MZ SR, Nadácii Televízie Markíza, OZ Pomáhame deťom NÚDCH, ČSOB nadácii a všetkým za pomoc pri realizácii stacionára. Z kapitálových výdavkov Ministerstva zdravotníctva SR v sume 650 000 Eur pre Kliniku detskej psychiatrie bol stacionár podporený sumou 250 000,- EUR, Nadácia Markíza podporila projekt sumou 110 000 Eur, ČSOB nadácia sumou 20 000 Eur.

„Poslaním Nadácie Markíza je meniť svet na lepšie miesto pre deti, pomôcť im, priniesť radosť a umožniť im zažiť pocit podpory a nádeje. Je pre nás veľkou cťou, že sme spolu s partnermi Nadácie Markíza - UniCredit bank a poisťovňou UNIQA mohli ešte minulý rok prostredníctvom našej už tradičnej koncoročnej zbierky Deň s Nadáciou Markíza, a aj s podporou divákov Televízie Markíza, prispieť k realizácii sna vedenia NÚDCH a lekárov z Kliniky detskej psychiatrie o vybudovaní Psychiatrického stacionára pre deti, ktorý je dnes unikátom na Slovensku. Detská duša je krehká, narastá počet detí a mladých ľudí, ktorí trpia frustráciou, úzkosťou, strachom a hnevom, stúpa počet akútnych stavov. Považujeme za mimoriadne dôležité spájať sa pre dobrú vec v projektoch, akým je tento a podať pomocnú ruku odborníkom, ktorí majú víziu a snahu zlepšovať podmienky na liečbu detských pacientov a prácu zdravotníkov,” povedala Dana Šinková, členka Správnej rady a projektová manažérka Nadácie Markíza.

„Myslím si, že zdravotná starostlivosť o deti nie je atraktívnou témou, ale počas pandémie sa ukázalo, že je veľmi potrebná. Tento projekt je skvelý a myslím si, že to bolo správne rozhodnutie. Toto prostredie je moderné a priateľské a myslím si, že deťom sa bude páčiť,“ Matthias Settele, generálny riaditeľ TV Markíza.

 

Ako prebieha liečba v stacionári?

Realizuje sa denne v čase približne od 7.30 do 15.00 hod. Dĺžka pobytu je nastavená individuálne podľa potreby pacienta a môže byť až v rozsahu 3 mesiacov. Pacient po nastavení režimu nemusí do stacionára dochádzať denne, ale napríklad 2-3 krát týždenne. ,,Terapeutický plán sa nastavuje individuálne, v zásade je však režim štruktúrovaný. Spočíva vo vizitách, individuálnych a skupinových terapiách, edukácii pre pacientov a rodičov, podporných skupinách pre rodinných príslušníkov, rodinného poradenstva a terapie. Súčasťou sú arteteapeutické a ergoterapeutické aktivity, prípadne regulované pohybové aktivity, rehabilitácia, spoločná príprava jedál a stravovanie vrátane nácviku stravovania s rodinou. Školopovinné deti majú zabezpečenú školu. Počet detí je stanovený na 10-12.

Stacionár bude v prevádzke počas pracovných dní, denne môže byť liečených 10-12 detí,“ doplnila doc. Jana Trebatická. Tomu zodpovedajú aj personálne kapacity – o pacientov sa postará detský psychiater, stredný zdravotný personál, klinický psychológ, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg a nutričný terapeut. Multidisciplinárny tím tak môže poskytnúť pacientom s PPP intenzívnu komplexnú liečbu s osobitným dôrazom na psychoterapiu, psychosociálnu rehabilitáciu a edukáciu. Zámerom je dosiahnuť taký stupeň uzdravenia, ktorý umožní školskú a sociálnu integráciu pacienta do spoločnosti.

V stacionári sa nachádza pedopsychiatrická ambulancia, miestnosti na individuálne terapie, psychologické vyšetrenia, pohovory, psychoedukácie a terapie s rodinami. Ďalšou súčasťou je tiež komunitná miestnosť, v ktorej budú prebiehať komunity, skupinové terapie, relaxácie, ergoterapeutické aktivity, prípadne pohybové/tanečné terapie. Samozrejmosťou sú tiež priestory pre školu. Nachádza sa tu aj kuchynka s jedálňou s možnosťou nácviku prípravy vhodných jedál a zdravého postoja k jedlu. Výhodou je aj priestor pre arteterapeutickú dielňu, v ktorej pacienti budú mať možnosť využiť svoj kreatívny potenciál.

Na Klinike detskej psychiatrie sa diagnostikujú a liečia všetky psychické poruchy v detskom veku ambulantnou alebo ústavnou formou: depresívne poruchy, úzkostné poruchy, psychotické poruchy, zneužívanie/závislosti psychoaktívnych látok, nelátkové závislosti, poruchy príjmu potravy, eliminačné poruchy, ADHD, poruchy správania, poruchy autistického spektra a iné. Vek našich pacientov je približne od 2-18 rokov + 364 dní. Pomer chlapcov a dievčat závisí od typu poruchy. Napríklad pri poruchách správania a ADHD je viac chlapcov, pri depresívnych a úzkostných poruchách prevládajú dievčatá.

Komentáre ( 0)