Nadácia cover

Hýbsa Slovensko

22. 04 2021 10:59 , článok bol aktualizovaný 13. 09 2022 10:07 |
Logo Hybsa s Markizou.jpg
 

V Y H O D N O T E N I E 11. jún 2021. Nadácia Televízie Markíza oznamuje výsledky grantového programu Hýbsa Slovensko

Grantový program Hýbsa Slovensko bol otvorený od 26. apríla do 24. mája 2021 a bol zameraný na podporu činnosti atletických klubov fungujúcich pri základných školách, určený pre vekovú kategóriu 6-15 rokov.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým uchádzačom o grantovú podporu a ich projekty. Vážime si aktivitu a snahu trénerov či rodičov v atletických športových kluboch po celom Slovensku, ktorým záleží na zdravom pohybe detí, motivujú ich a všestranne rozvíjajú ich pohybové zručnosti a schopnosti.

Gratulujeme úspešným žiadateľom a sme radi, že im prostredníctvom grantového programu Hýbsa Slovensko môžeme pomôcť s materiálnym vybavením, aby mohli deti trénovať s inovatívnymi športovými pomôckami, pokryť náklady na nájom priestorov, aby mali deti kde trénovať a tiež podporiť organizovanie športových pretekov a turnajov na území Slovenska. Držíme všetkým palce!

Správna rada Nadácie televízie Markíza na základe odporúčania komisie posudzovateľov schválila návrh na podporu celkom 30 projektov, medzi ktoré bude prerozdelená grantová suma 50 000 € .

V rámci grantového programu Hýbsa Slovensko budú v roku 2021 podporené nasledovné organizácie a projekty:

GP Hýbsa 2021 VÝSLEDKY

Komentáre ( 0)