Nadácia cover

Spoločné zážitky nás spájajú - vyhodnotenie

21. 11 2022 14:01 , článok bol aktualizovaný 21. 11 2022 14:06 |
02_nm.jpg
 

V Y H O D N O T E N I E 18. november 2022. Nadácia Televízie Markíza oznamuje výsledky grantového programu Spoločné zážitky nás spájajú

Grantový program Spoločné zážitky nás spájajú bol otvorený od 21. septembra 2022 do 20. októbra 2022 a bol zameraný na podporu inkluzívnych projektov aktívnych komunít a organizácií z celého Slovenska spájajúcich slovenské a ukrajinské deti s cieľom podporiť tých, ktorí to dnes potrebujú - deti a mladých ľudí, ktorí našli nový domov na Slovensku.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým uchádzačom o grantovú podporu a ich projekty. Vážime si aktivitu a snahu organizácií po celom Slovensku, ktoré poskytujú priestor pre vzájomnú interakciu, prepájanie a zbližovanie detí a mladých ľudí z lokálnej komunity s tými, ktoré prichádzajú na Slovensko z Ukrajiny a napomáhajú tak pri ich začleňovaní do spoločnosti a zároveň prispievajú k ich dlhodobej integrácii.

Gratulujeme úspešným žiadateľom a sme radi, že im prostredníctvom grantového programu Spoločné zážitky nás spájajú pomôžeme realizovať projekty, zamerané na rôznorodé vzdelávacie, kultúrne, komunitné a športové aktivity realizované mimo vyučovania. Držíme všetkým palce!

Správna rada Nadácie televízie Markíza na základe odporúčania komisie posudzovateľov, zloženej z nasledujúcich členov: Beáta Sklenárová, psychoterapeutka venujúca sa deťom a mládeži v súkromnej aj verejnej praxi; Nina Spišiak, expertka dlhodobo sa venujúca integrácii cudzincov; Ida Adolfová, Komunitná nadácia Zdravé mesto a Platforma dobrovoľníckych centier; Karin Andrášiková, Mládež ulice; Natália Šimeková, Centrum pre filantropiu n.o. a Nikola Holbová, Nadácia Televízie Markíza, schválila návrh na podporu celkom 31 projektov, medzi ktoré bude prerozdelená grantová suma 50 000 € .

V rámci grantového programu Spoločné zážitky nás spájajú budú v roku 2022 podporené nasledovné organizácie a projekty: GP Spoločné zážitky nás spájajú VÝSLEDKY

 

Komentáre ( 0)